Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

Aktualności

O szkole

O szkole

Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Edukacji Narodowej. Nadzór pedagogiczny nad Dyrektorem Szkoły sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii. Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Królestwa Belgii, uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z planem nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego w zakresie znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć